Ehokardiografija

Je temeljna slikovna metoda u kardiologiji. Pruža morfološke i funkcionalne podatke o srcu.
Osim u dijagnostici, služi i za praćenje terapijskog učinka, osobito nakon operacija na srcu.