Holter EKG

je prije svega namijenjen otkrivanju poremećaja srčanog ritma. Suvremeni uređaji pružaju još niz dodatnih informacija o stanju srca, uključujući i koronarnu srčanu bolest.
Zanimljivo je da je promjene EKG parametara mogu sugerirati i postojanje sindroma opstruktivne apneje u spavanju (uz kliničku sliku).