Kardiološki pregled i EKG

Podrazumijeva kompletan klinički pregled, EKG sa očitovanjem, uvid u raniju medicinsku dokumentaciju, preporuke za terapiju i eventualnu daljnju obradu.